OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu
w roku szkolnym 2016/2017

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

 • Międzynarodowy Konkurs matematyczny „Kangur 2017”

- wyróżnienie – 10 uczniów

 • Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy „Archimedes Plus – Matematyka Plus”

- Laureat I stopnia z wyróżnieniem – 4 uczniów

- laureat I stopnia – 13 uczniów,

- laureat II stopnia – 8 uczniów,

- laureat III stopnia – 8 uczniów,

- laureat IV stopnia – 8 uczniów,

- laureat V stopnia – 12 uczniów

 • Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz”

- laureat – 3 uczniów

 • Międzynarodowy Konkurs „GRUNDSCHULKONIG”

- I miejsce – 1 uczeń

 • Wojewódzki konkurs „Nudna Matematyka”

- III miejsce

KONKURSY   OGÓLNOPOLSKIE

 • Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek”

- laureat – 1 uczeń

 • Ogólnopolski konkurs ortograficzny „Ortografek”

- wyróżnienie – 1 uczeń

 • Ogólnopolski konkurs matematyczny „Plusik”

- wyróżnienie – 2 uczniów

- I miejsce – 1 uczeń

 • Ogólnopolski konkurs czytelniczy

-  wyróżnienie – 1 uczeń

 • Ogólnopolski konkurs „WELTSPRACHEN”

- II miejsce – 4 uczniów

 • Ogólnopolski konkurs plastyczny „SOLA SCRIPTURA”

- wyróżnienie – 1 uczeń

 • Ogólnopolski konkurs „Stypendiada”

- wyróżnienie – 3 uczniów

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy „Archimedes Plus – Historia”

- laureat II stopnia – 1 uczeń

- laureat IV stopnia – 1 uczeń 

 • Ogólnopolski turniej recytatorski „Promujemy Śląsk”

- III miejsce -1 uczeń

 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna „OLIMPUS”

- laureat – 3 uczeń

 • Ogólnopolski konkurs historyczny

- Laureat – 1 uczeń

 • Ogólnopolski konkurs czytelniczy „Kreator”

- wyróżnienie – 1 uczeń

 

KONKURSY WOJEWODZKIE I REJONOWE

 • Rejonowy konkurs plastyczny

- 3 miejsce – 1 uczeń

 • Wojewódzki konkurs literacko – plastyczny „Śląskie tradycje”

- wyróżnienia – 1 uczeń,

- 2 miejsce – 2 uczniów

 • Konkurs plastyczny „Krajobraz Śląska”

- II miejsce – 1 uczeń

 • Półfinał wojewódzki drużynowych biegów przełajowych

- II miejsce – drużyna

 • Rejonowy konkurs „Wiedzy Biblijnej”

- III miejsce – 1 uczeń

 • Czwórbój Lekkoatletyczny

- I miejsce – drużyna

 • Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach

- wyróżnienie I stopnia – chór szkolny „Dzwoneczek”

 • Wojewódzki konkurs recytatorski „Literatury sakralnej”

- wyróżnienie – 1 uczeń

 • Konkurs „Euroreklama”

- II miejsce – 2 uczniów

 • Wojewódzki konkurs matematyczno – plastyczny

- II miejsce – 1 uczeń

 • Wojewódzki konkurs „Gdybym był Wojewodą”

- II miejsce – 1 uczeń

 • Regionalny konkurs gwarowy „Godomy po naszymu”

- III miejsce – 1 uczeń

 • Tenis stołowy:

- drużynowe mistrzostwa Śląska I miejsce

- indywidualne mistrzostwa Śląska II miejsce – 1 uczeń

- wojewódzki turniej eliminacji do Mistrzostw Polski – II miejsce – 1 uczeń

 

KONKURSY POWIATOWE

 • Powiatowy konkurs gwarowy „Na Śląsku mieszkomy po Śląsku godomy”

- wyróżnienie – 1 uczeń

 • Powiatowy konkurs o „Parkach Narodowych

- I miejsce – 1 uczeń

 • Powiatowy konkurs poetycki „Bez tytułu”

- 3 miejsce – 2 uczniów

 • Powiatowy konkurs „Czy znasz swoje lektury”

- 2 miejsce – 1 uczeń

 • Powiatowy konkurs czytelniczy klas I-III

- 3 miejsce – 1 uczeń

 • Powiatowy konkurs „Asy z trzeciej klasy”

- I miejsce – 2 uczniów,

- II miejsce – 1 uczeń

 • Powiatowy konkurs „Pięknego czytania”

- I miejsce – 1 uczeń,

- II miejsce – 1 uczeń

 • Powiatowy konkurs „Mały Europejczyk”

- III miejsce – 1 uczeń

 • Powiatowy konkurs matematyczny

- finalista – 1 uczeń

- III miejsce – 1 uczeń

 • Powiatowy konkurs recytatorski „Poezji Dziecięcej”

- I miejsce – 1 uczeń

 • Powiatowy konkurs recytatorski „Poezji Bożonarodzeniowej”

- III miejsce – 3 uczniów

 • Powiatowy konkurs plastyczno – przyrodniczy „Jakie to zwierzę?”

- I miejsce – 1 uczeń

 • Powiatowy konkurs poezji anglojęzycznej

- II miejsce – 1 uczeń

- III miejsce – 1 uczeń

 • Powiatowy konkurs „Europa w moich oczach”

- wyróżnienie – 1 uczeń

 • Tenis stołowy

- II miejsce – drużyna

 • Piłka siatkowa

- III miejsce

 

 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016

lp

Imię, nazwisko

Klasa

Osiągnięcie

1

Wojciech Bieta

Ib

XI Powiatowy Konkurs Plastyczny „W krainie bajek”

2

Alicja Janda

IB

XI Powiatowy Konkurs Plastyczny „W krainie bajek”

3

Eryk Świerczek

IIa

I miejsce Powiatowy Konkurs Recyctorski

I miejsce Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym „Ortografek”

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „ Abecadło”

Wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Kangur”

Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poetyckim „Bez tytułu”

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady „Olimpusek”

4

Wojciech Jordan

IIa

Wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Plastuś”

Wyróżnienie w Międzynarodowym Plastycznym Konkursie Biblijnym

5

Mateusz Goralczyk

IIb

Wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy

6

Marek Kożdoń

IId

III miejsce Powiatowy Konkurs Poetycki „Bez tytułu”

Wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Kangur”

7

Gabriel Pacha

IId

Wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Kangur”

8

Jakub Puchała

IIIa

Wyróżnienie Konkurs matematyczny „Kangur”

Laureat III stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus „Oxford”

9

Julia Chrapiec

IIIa

Wyróżnienie Konkurs matematyczny „Kangur”

Laureat III stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus „Oxford”

 10

Jan Łukasik

IIIa

Laureat I stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus „Oxford”

Reprezentant szkoły w powiatowych i wojewódzkich turniejach tenisa stołowego

11

Kardian Moś

IIIa

Laureat III stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus „Oxford”

III miejsce Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

12

Kacper Skrzypiec

IIIa

Wyróżnienie Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

13

Maria Pawliszak

IIIa

III miejsce w Filatelistycznym Konkursie Plastycznym na projekt znaczka pocztowego o tematyce bożonarodzeniowej

14

Jan Pająk

IIIb

Wyróżnienie Powiatowy Konkurs „Asy z III klasy”

15

Wojciech Stelmach

IIIc

II miejsce Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Biblijny „Jonasz”

Wyróżnienie I stopnia Konkurs matematyczny Archimedes

Wyróżnienie Konkurs matematyczny „Kangur”

Wynik 168 pkt. konkurs „Olimpusek”

16

Kamil Górecki

IIIc

Wyróżnienie I stopnia Konkurs matematyczny Archimedes 100pkt.

II wynik w szkole klas III – 91,25pkt. Konkurs matematyczny „Kangur”

Wynik 142pkt. „Olimpusek”

I miejsce w Miejskim Konkursie Matematycznym

17

Julia Popenda

IIIc

I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim

18

Martyna Piwko

IIIc

Wyróżnienie V stopnia Konkurs matematyczny Archimedes 80pkt.

Wynik 124pkt. „Olimpusek”

19

Maksymilian Mania

IIIc

Wyróżnienie IV stopnia Konkurs matematyczny Archimedes 84pkt.

20

Maja Ptaszkowska

IVa

I miejsce w XVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk”

III miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezja dziecięca”

II miejsce w Powiatowym Konkursie Poetyckim „Bez tytułu”

II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim

II miejsce Miejski Konkurs Plastyczny „Malowane muzyką”

II miejsce Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej

Laureat I stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

Wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Konkugur”

Finalista Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI

Kwalifikacja d wystawy w Konkursie na plakat promujący twórczość H. Sienkiewicza w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku

21

Agata Kuczok

IVa

I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym w kategorii Ekoreklama

22

Paweł Płaszczyk

IVa

I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym w kategorii Ekoreklama

Laureat II stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

23

Wiktoria Pająk

IVa

Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim o tematyce sakralnej

24

Rafał Ryś

IVa

II miejsce Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Nauka o recyklingu”

Wyróżnienie w Międzynarodowym Plastycznym Konkursie Biblijnym

25

Jakub Muras

IVa

IV miejsce Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Nauka o recyklingu”

26

Adam Łukasik

IVa

Laureat II stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

Wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

27

Julia Tkocz

IVa

Sport – tenis stołowy

28

Justyna Czyrnia

 

Sport – tenis stołowy

29

Kinga Leśniak

IVb

Laureat IV stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

30

Piotr Pisarek

IVb

II miejsce w VII Regionalnym Konkursie Gwarowym „Godomy po naszymu”

I miejsce w Powiatowym Konkursie Gwarowym „Na Śląsku mieszkomy, po Śląsku godomy”

31

Mateusz Wydra

IVb

Laureat IV stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

32

Mateusz Ostrycharz

IVc

Laureat IV stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

33

Olaf Krasoń

IVc

Laureat IV stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

34

Oliwier Sojka

IVc

Laureat III stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

 

35

Szymon Bryja

IVc

Laureat V stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

36

Anna Przeliorz

IVd

Wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

37

Patrycja Żołedziowska

IVd

Laureat III stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

38

Patrycja Pisarzowska

IVd

Laureat II stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Panga 2016”

Wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

39

Weronika Anioł

IVd

Wyróżnienie w XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezja dziecięca”

40

Klaudia Czobot

IVd

III miejsce w Powiatowym Konkursie Poetyckim „Bez tytułu”

Laureat II stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

Wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

Finalista Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI

41

Daniel Koszewski

Va

Laureat V stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

Finalista Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI

Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Żyjemy wśród liczb”

42

Jakub Biela

Va

Wyróżnienie II Powiatowy Konkurs Kulturoznawczy „Europa w moich oczach”

Osiągnięcia sportowe

43

Jan Wypiór

Va

Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Stypendiada Polonistyczna”

II miejsce Miejski Konkurs „Młodzi w Europie”

IV miejsce Rejonowy Konkurs Biblijny

I miejsce Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny

II miejsce Powiatowy Konkurs o Parkach Narodowych

44

Zuzanna Szafraniec

Vb

II miejsce  Powiatowym Konkursie o Parkach Narodowych

45

Emilia Kaliszewska

Vc

III miejsce Miejski Konkurs Plastyczny „Malowane muzyką”

46

Aleksandra Kania

Vc

Laureat IV stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

47

Klaudia Koziarz

Vc

Kwalifikacja do wystawy w Konkursie na plakat promujący twórczość H. Sienkiewicza w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku

48

Łukasz Mocko

VIa

III miejsce Powiatowy Konkurs Informatyczno-Czytelniczy „Multimedialny Portret Henryka Sienkiewicza”

II miejsce w Miejskim Konkursie Ekoreklama

49

Daniel Szola

VIa

Sprawdzian 100% matematyka

Osiągnięcia sportowe

50

Bartosz Jeleń

VIa

Sprawdzian 100% j. angielski

Osiągnięcia sportowe

51

Filip Augustyński

VIa

Osiągnięcia sportowe

52

Oscar Pławecki

VIa

Osiągnięcia sportowe

53

Kamil Modrzyk

VIa

Osiągnięcia sportowe

54

Klaudia Szulczyńska

VIb

Chór i osiągnięcia sportowe

55

Wiktoria Jankowska

VIb

Chór

56

Weronika Macioszek

VIb

Chór

57

Magdalena Matula

VIb

Chór

58

Anna Paterman

VIb

Chór i osiągnięcia sportowe

59

Natalia Machula

VIb

Sprawdzian 100% j. angielski

60

Marcjanna Gawlik

VIb

Osiągnięcia sportowe

61

Angelika Dziubany

VIb

Osiągnięcia sportowe

62

Anna Paterman

VIb

Osiągnięcia sportowe

63

Martyna Wengrzik

VI b

Osiągnięcia sportowe

64

Julia Rusin

VIc

Sprawdzian 100% matematyka

Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poetyckim „ Bez tytułu”

III miejsce Miejski Konkurs Omnibus

65

Kamil Białas

VIc

Osiągnięcia sportowe

66

Maksymilian Erd

VIc

Osiągnięcia sportowe

67

Aleksandra Woryna

VIc

Osiągnięcia sportowe

68

Katarzyna Legieć

VIc

Sprawdzian 100% j. angielski

II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Języku Angielskim

Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Pięknego czytania

69

Wojciech Pogonowski

VIc

Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy  żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 Od Obertyna do Wiednia”

 

70

Łukasz Szczerba

VIc

Laureat II stopnia Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus

Wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

Finalista Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI

71

Michał Starosta

VI c

III miejsce Miejski Konkurs „Omnibus”

 

 

 

 

 

 

Chór szkolny otrzymał wyróżnienie specjalne I stopnia w XXVI Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Tychy 2016.

Osiągnięcia sportowe:

Dziewczęta

Minipiłka siatkowa:

I miejsce turniej miejski

III miejsce turniej powiatowy

Minipiłka nożna: I miejsce turniej miejski

Minikoszykówka: I miejsce turniej miejski

Czwórbój lekkoatletyczny: IV miejsce turnieju powiatowym

Chłopcy

Mini piłka siatkowa:

I miejsce turniej miejski

III miejsce turniej powiatowy

Minipiłka nożna: II miejsce w turnieju miejskim

Minikoszykówka: I miejsce turniej miejski

Czwórbój lekkoatletyczny: III miejsce turniej powiatowy