Nauczyciele

 

Nauczanie wczesnoszkolne

 • Izabela Brzyżek
 • Alina Czardybon
 • Justyna Danielczyk
 • Sylwia Jarczyk
 • Tatiana Rakoczy
 • Jolanta Ulbrych
 • Angelika Poloczek

 

Język Polski

 • Joanna Orlik-Wypiór 
 • Joanna Ratka
 • Jarosław Świerkot

 

Język angielski

 • Katarzyna Gorzawska
 • Natalia Kuczyńska
 • Anna Swadźba
 • Rafał Rogalski

 

Język niemiecki

 • Katarzyna HoniszHistoria

 • Karina Kalyta

 

Przyroda

 • Jadwiga Kalisz

 

Geografia / Biologia

 • Jadwiga Kalisz
 • Marzena Żak
 • Mariusz Pastuszka

 

 Fizyka

 • Ewa Spika -Profaska

 

Chemia

 • Beata Kałwak
 • Katarzyna Bober

 

Plastyka / Muzyka

 • Grzegorz Kaczmarczyk

 

Religia 

 • Maria Kaszyca - siostra Stanilla
 • Monika Tomiło - siostra Liliana
 • Beata Reske
 • Ks. Henryk Reske

 

Matematyka

 • Aleksandra Kazimierska – Gawlik
  • Agnieszka Siedlok
  • Marlena Świaczny

 

Wychowanie Fizyczne

 • Ewa Kancelista
 • Izabela Gnizda
 • Magdalena Czank-Nowakowska

 

Technika, Informatyka

 • Katarzyna Tracz

 

Wychowawcy Świetlicy

 • Małgorzata Szmajduch
 • Janina Janik
 • Rafał Rogalski

 

Biblioteka

 • Ewa Szczygieł-Pietrzyk

 

Pedagog

 • Renata Czarnecki

 

Psycholog

 • Marzena Morawska – Geisler
 • Martyna Lip- Słapka

 

Logopeda

 • Janina Janik