Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

W POWIECIE MIKOŁOWSKIM POWSTAŁ OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

REJESTRACJA tel. 32 322-20-24 (na ten moment tylko telefonicznie)

Ośrodek mieści się w strukturach NZOZ „Psyche-Med” Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 4 piętro I, rejestracja gab. 506 (budynek Szpitala Powiatowego)

ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Personel

Zatrudniamy wykwalifikowany personel: psychologów, psychoterapeutów i terapeutę środowiskowego doświadczonego w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pacjenci

Pomagamy dzieciom poniżej 7 roku życia, dzieciom i młodzieży objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych - do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodzinom lub opiekunom prawnym.

Z czym można się do nas zgłosić: w jakich problemach pomagamy:

 

- Nadmierna nieśmiałość, fobia społeczna

- Częste zachowania agresywne, impulsywne

- Brak akceptacji ze strony rówieśników, trudności w nawiązywaniu relacji

- Trudności szkolne, wychowawcze

- Nadmierna lękliwość, nerwica

- Depresja

- Samookaleczenia, myśli samobójcze

- Nadpobudliwość ruchowa

- Zaburzenia adaptacyjne

Świadczenia

W ramach kontraktu z NFZ udzielamy: porad psychologicznych, porad diagnostycznych, psychoterapii indywidualnej i grupowej, terapii środowiskowej, w tym wizyt domowych, konsultacji edukacyjno-profilaktycznych indywidualnych lub grupowych dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników lub innych osób stanowiących wsparcie społeczne pacjenta,

Godziny otwarcia placówki

Poniedziałek 09:00 – 17:00

Wtorek 09:00 - 17:00

Środa 08:00 – 16:00

Czwartek 11:00 – 20:00

Piątek 11:00 – 20:00