Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi w naszej szkole zostały wprowadzone zasady bezpieczeństwa na czas pandemii.

Poniżej publikujemy procedurę obowiązującą w naszej szkole i prosimy wszystkich przychodzących do szkoły (Rodziców, Uczniów i Nauczycieli) o jej przestrzeganie.

Zgodnie z procedurą Rodzic zobowiązany jest wyrazić zgodę na udział dziecka w zajęciach w szkole i złożyć stosowne oświadczenie.

Zgody i oświadczenie można pobrać poniżej.

Procedura

Zgoda Rodzica

Oświadczenie Rodzica