Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Przedstawiam Państwu harmonogram spotkań w dniu inauguracji nowego roku szkolnego 1 września br.

Klasy pierwsze – spotykamy się na Sali gimnastycznej o godz. 9.15.

Zaplanowano Pasowanie uczniów oraz spotkanie z Rodzicami w celu omówienia organizacji kształcenia w pierwszych dniach roku szkolnego.

Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi MEN i GIS prosimy aby w inauguracji roku szkolnego uczestniczył tylko jeden opiekun ucznia. Do Sali gimnastycznej wchodzimy od strony boiska szkolnego wejście przy Sali gimnastycznej.

Rodzice uczniów w trakcie wchodzenia do Sali gimnastycznej i w trakcie trwania uroczystości noszą maseczki i rękawiczki.

Klasy II, III, IV, V i VIa – spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych – godz. 9.15

Klasy VIb i c oraz klasy VIIa i VIIb – spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych – godz. 9.30

Klasy VIIc i Klasy VIII – spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych – godz. 9.45

Uczniowie klas drugich i trzecich wchodzą do szkoły od strony boiska, natomiast klasy starsze wejściem przez szatnię.

Przy wejściu do szkoły uczniowie oraz rodzice klas pierwszych dezynfekują ręce oraz mają założone maseczki.
Po wejściu do szkoły uczniowie udają się bezpośrednio do sal lekcyjnych gdzie mogą zdjąć maseczki.