Samorząd

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły.

Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców.
Samorząd jest organizacją demokratyczną.
Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli.

Naszymi przedstawicielami są:
Przewodnicząca:
Julia Chrapiec
Wiceprzewodniczący:
Marek Biela
Kalina Janda