Hymn szkoły

Hymn szkoły
słowa i muzyka: Jan Honysz


Na wysokim wzgórku stoi nasza szkoła,
My do niej chodzimy, a ona nas woła.
Ref. Szkoło ma kochana, chodzimy do Ciebie,
Bo patron Moniuszko piękne dał nam pieśni.


Chodzimy do Ciebie tych dziesięć miesięcy,
Abyś nas uczyła jeszcze coraz więcej.
Ref. Szkoło ma kochana, chodzimy do Ciebie,
Bo patron Moniuszko piękne dał nam pieśni.


Stanisław Moniuszko, człowiek wielki, szczery,
Pisał pieśni, arie, a także opery.
Ref. Szkoło ma kochana, chodzimy do Ciebie,
Bo patron Moniuszko piękne dał nam pieśni.