Wychowawcy klas

WYCHOWAWCY KLAS

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

kl.           I A          -             mgr Sylwia Jarczyk

kl.           I B           -            mgr Izabela Brzyżek     

kl.           II A         -             mgr Justyna Danielczyk       

kl.           II B         -             mgr Alina Czardybon      

Kl.           III A        -            mgr Angelika Poloczek        

kl.           III B        -             mgr Tatiana Rakoczy      

kl.           IV A         -           mgr Aleksandra Kazimierska-Gawlik         

kl.           IV B         -           mgr  Ewa Kancelista         

kl.           V A         -            mgr Grzegorz Kaczmarczyk

kl.           VI A        -            mgr Anna Swadźba

kl.           VI B        -            mgr Jadwiga Kalisz    

kl.           VI C        -            dr Joanna Orlik-Wypiór   

kl.           VII A       -            mgr inż. Katarzyna Tracz             

kl.           VII B       -            mgr Katarzyna Honisz   

kl.           VII C     -              mgr Jarosław Świerkot       

kl.           VIII A     -             mgr Joanna Ratka             

kl.           VIII B     -             mgr Natalia Kuczyńska