Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana/Ucznia danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Orzeszu, ul. Bukowina 19-21; tel.:32 2215 298, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 2 jest możliwy pod numerem tel. 784-690-446 w godzinach pracy Urzędu Miasta Orzesze lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pana/Pani/Ucznia dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Ucznia danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1)
  .
 5. Odbiorcami Pani/Pana/Ucznia danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
 6. Pani/Pana/Ucznia dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana/Ucznia dane osobowe będą przetwarzane w Szkole Podstawowej nr 2   przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich/ucznia danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
 9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa Oświatowego.
 11. Pani/Pana/Ucznia dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.