Świetlica szkolna:

Czynna od 6.30 – 16.30

Kierownik świetlicy mgr Małgorzata Szmajduch

Wychowawcy:

Janina Janik

Rafał Rogalski

 

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić
czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców.

 

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań.

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy
udział w różnorodnych formach zajęć.

W naszej świetlicy dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad,
wyrażania własnych potrzeb i przekonań, staramy się wyrobić w wychowankach
umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współżycia w grupie.

 

Przy świetlicy jest prowadzona stołówka szkolna oferująca dla uczniów obiady.