Ubezpieczenie uczniów

Uczniowie w bieżącym roku szkolnym są ubezpieczeni w InterRisk - Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Warunki ubezpieczenia i formularze zgłoszenia szkody można pobrać  poniżej lub w sekretariacie szkoły.

 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: InteRisk

 

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.